Fujifilm FinePix 2600Z Digital Camera met FreeBSD

Dit document beschrijft de configuratie van FreeBSD voor een FinePix 2600Z camera.

Fujifilm FinePix 2600Z
Geschreven door M.Mastenbroek november 2002 / Document versie 1.1 (Updated 28 november 2002)

Voorwoord:

Aan de hand van 4 stappen wordt uitgelegd hoe je met FreeBSD je foto's en video films op je toestel kan benaderen.
Uiteindelijk kun je de camera mounten en vervolgens je camera benaderen zoals ieder ander medium bij FreeBSD.

Wat heb je er voor nodig:
Ten eerste een vrije usb poort in je pc, een FinePix 2600Z camera (dus....) en een usb kabel.
Verder FreeBSD 4.X, basis kennis van het o.s. en root rechten.
Daarbij is ervaring met het bouwen van een kernel zo goed als vereist.
(Zelf heb ik de camera op zowel FreeBSD 4.5 alswel 4.6 succesvol gebruikt.)

Vragen + Antwoorden (Vooraf):

 1. Werk deze methode alleen voor deze specifieke camera?
  Waarschijnlijk werkt deze methode ook voor de volgende modellen: FinePix 1300, FinePix 2800Z, FinePixA201, FinePix 2600Z.
  Met zekerheid valt te zeggen dat deze methode ook werkt voor de sony DSC-S50 camera.
  Als mensen hiermee positieve of negatieve ervaring hebben hoor ik het graag ook voor de toestellen die ik niet vermeld.
 2. Werkt deze methode ook voor mijn Linux distributie?
  Nee. Om deze methode mogelijk te maken is een aanpassing van de kernel vereist en deze verschilt ten opzichte van FreeBSD kernel.
 3. Werkt deze methode ook op NetBSD?
  Ja waarschijnlijk wel maar zelf nooit getest, voor meer info verwijs ik je door naar de japanse site over dit onderwerp. (zie bronnen)
 4. Is voor deze methode een environment zoals KDE of GNOME vereist?
  Nee dit staat hier los van. Wel is het lastig kijken naar foto's op de console :-)

Stap 1 Patchen.

Deze stap kan worden overgeslagen bij FreeBSD 4.7 of hoger, ga verder met Stap 2.

We gaan een klein stukje source code die verband houd met de usb devices van de kernel veranderen. (Om precies te zijn 2 regels code.)

Download de patch umass.patch naar je huidige directory en voer het volgende stappen uit.

Shell
#cp umass.patch /usr/src/sys/dev/usb
#cd /usr/src/sys/dev/usb
#patch umass.c umass.patch
Hmm... Looks like a normal diff to me...
Patching file umass2.c using Plan A...
Reversed (or previously applied) patch detected! Assume -R? [y] y
Hunk #1 succeeded at 581.
Hunk #2 succeeded at 671.
done

Vragen + Antwoorden (Stap 1):
 1. De directory /usr/src/sys/dev/usb bestaat bij mij niet?
  Waarschijnlijk heb je nog niet eerder voor jezelf een kernel gemaakt. Ik raad je sterk aan je eerst hier in te verdiepen.
  Documentatie over dit onderwerp is o.a. te vinden in het FreeBSD Handbook hoofdstuk 9 'Configuring the FreeBSD Kernel'.

Stap 2 Kernel config file updaten & nieuwe kernel bouwen.

Edit je kernel confog file met je favoriete text editor.
Zorg er voor dat de volgende regels zijn opgenomen in je config file.

Kernel config file:
device scbus # SCSI bus (required)
device da   # Direct Access (disks)
device uhci # UHCI PCI->USB interface device usb # USB Bus (required) device umass # Disks/Mass storage - Requires scbus and da

Bouw na deze veranderingen je kernel opniew.

Vragen + Antwoorden (Stap 2):

 1. SCSI bus, die heb ik toch helemaal niet nodig?
  Deze is echt noodzakelijk de da (Direct Access) device deze is hiervan afhankelijk.
 2. Waar staat mijn config file.
  Dit is afhankelijk van je laatste Kernel build. Standaard is deze te vinden in de directory /usr/src/sys/i386/conf/
 3. Hoe bouw ik mijn kernel ook al weer.
  1. cd /usr/src
  2. make buildkernel KERNCONF=CONFIGFILE
  3. make installkernel KERNCONF=CONFIGFILE
  * vervang CONFIGFILE voor de naam van jou kernel config file.

Stap 3 fstab Configurenen en voorbereiding laatste stap.

Edit de fstab file met je favoriete text editor.
Als voorbeel nemen we de vi editor.
Shell:
vi /etc/fstab

Voeg de volgende regel toe

Config file /etc/fstab:
/dev/da0s1       /camera     msdos  rw,noauto    0    0

Sluit nu je camera aan op usb port 1 of 2 (als dit nog niet is gebeurt) en zet de camera aan.
Als het goed is laat het display op de camera de tekst "DSC" zien.

Herstart de pc als dit na de nieuwe kernel (Stap 2) nog niet is gedaan.

Vragen + Antwoorden (Stap 3):

 1. De camera gaat niet in de DSC stand?
  Voor de FinePix 2600Z geldt dat als de tekst "DSC" in beeld verschijnt de camera door heeft dat deze via de USB kabel aan de pc is verbonden. Verschijnt deze tekst niet in beelt dan is er iets met de verbinding mis (kapotte kabel, toestel niet aan, usb in bios uitgeschakeld etc.) De melding "DSC" geeft verder niet aan of de PC wel of niet goed comminuceert met de camera.

Stap 4 de camera mounten.

Als laatst moeten we de camera mounten, hiervoor moet vanzelfsprekend de camera aan staan.

Shell:
#cd /
#mkdir camera
#mount /camera

De camera is nu direct benaderbaar onder de directory /camera
Belangrijk: Voordat je de camera weer uit zet moet je de mount nog even ongedaan maken.

Shell:
#cd /
#umount /camera

Nu kan de camera veilig worden uit gezet.

Vragen + Antwoorden (Stap 4):

 1. Het mounten van de camera lukt niet wat moet ik doen?
  Een standaard anwoordt op deze vraag is er niet, wel kan ik een aantal tips geven.
  Controleer d.m.v. het volgende commando "usbdevs -v" of de camera is aangesloten op usb port 1of 2.
  Bekijk het opstartscherm d.m.v. het commando "dmesg" om te zien of de usb poorten goed worden gedetecteerd.
  Bekijk de log files van het systeem b.v. de laatste 25 regels van de system logfile "cat /var/log/messages | tail -25"
 2. Kan ik ook foto's op het toestel zetten?
  Ja dit is mogelijk zelfs compleet andere bestanden zijn op het toestel (geheugen kaart) te plaatsen.
 3. Kan ik deze of ander bestanden ook via mijn Windows driver benaderen?
  Ja het is zo dat de bestandsindeling en de bestanden Windows compatible zijn.

Tot slot.

Vragen ideeën suggesties ervaringen en opmerkingen omtrent dit onderwerp hoor ik graag van je.
Mail me deze via mijn e-mail adres machiel_mastenbroek@hotmail.com

Bronnen:
Mijn belangrijkste bron voor dit document was deze Japanse website (Nee, mijn Japans is niet zo best maar babelfish.altavista.com wel.)
http://ykondou.dyndns.org:8080/columns/finepix.shtml
Verder info over de camera is hier te vinden.
http://asia.cnet.com/reviews/digitalcameras/0,39005890,39002673p,00.htm?
En in het algemeen natuurlijk google.
http://www.google.com

 

Back